ارسال اين مطلب به دوستان

(( رییس مجلس تحریم واکسن کرونا برای اسرا و زندانیان فلسطینی را محکوم کرد )) 
آخرین عناوین