تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶
plusresetminus
حزب الله:اسامی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا اعلام شد.
۰
کد مطلب : ۲۱۸۸۸۱
لیست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه کرج
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،فرمانداری کرج در اجرای ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا را به شرح زیر اعلام می‌کند.
۱ - آقای مصطفی ابدالی حسنوند فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۲۴
۲ - آقای نوید ابوالقاسمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۶
۳ - آقای رضا ابول پور فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۷
۴ - خانم اکرم السادات اجاق فرزند سید محمد کد نامزد ۱۲۹
۵ - خانم فاطمه آجرلو فرزند سیف اله مشهور به آجورلو کد نامزد ۱۴۱
۶ - آقای مصطفی آجرلو فرزند محمد علی کد نامزد ۱۴۲
۷ - آقای فرهاد آجورلو فرزند براتعلی مشهور به آجرلو کد نامزد ۱۴۶
۸ - خانم لیلا آجورلو فرزند علی اکبر مشهور به آجرلو کد نامزد ۱۴۷
۹ - آقای علی رضا آذروند فرزند حسن کد نامزد ۱۵۲
۱۰ - خانم فاطمه اسکندری فرزند علی کد نامزد ۱۶۸
۱۱ - خانم کبری آقابابائی پور فرزند یونس کد نامزد ۱۷۶
۱۲ - خانم شهلا اکوی محصل فرزند عبداله کد نامزد ۱۸۱
۱۳ - آقای یونس امرایی فرزند درویش مراد مشهور به رشنو کد نامزد ۱۸۴
۱۴ - آقای فخرالدین اموری فرزند موسی کد نامزد ۱۸۵
۱۵ - آقای مجید امیری فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶
۱۶ - آقای مصیب امیری فرزند بدیل کد نامزد ۱۸۷
۱۷ - آقای محمدعلی انصاری چمرودی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۹
۱۸ - آقای مرتضی ایران منش فرزند شکراله کد نامزد ۱۹۲
۱۹ - آقای عمار ایزدیار فرزند سلمان کد نامزد ۱۹۵
۲۰ - آقای حسین بناءزاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۱۸
۲۱ - خانم نسرین بنانی فرزند علی کد نامزد ۲۱۹
۲۲ - آقای علیرضا بهرام نژاد فرزند حسن کد نامزد ۲۴۱
۲۳ - آقای علی بهرامی فرزند ارسلان کد نامزد ۲۴۲
۲۴ - آقای علی پورامن فرزند ایمانقلی کد نامزد ۲۴۷
۲۵ - آقای نوید پورجلیلی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۹
۲۶ - خانم طاهره پورشمسیان هاوشکی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۱
۲۷ - آقای علی پورمحمدباروق فرزند عقیل کد نامزد ۲۵۲
۲۸ - آقای حسین بیات فرزند سیف الله کد نامزد ۲۵۷
۲۹ - آقای بابک تبریزی فرزند حسن مشهور به حسین کد نامزد ۲۵۹
۳۰ - آقای مجتبی جباری کورحسینلو فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۷۱
۳۱ - آقای بهادر جباری وند فرزند عبدا… کد نامزد ۲۷۲
۳۲ - آقای بهروز جعفری فرزند براخاص کد نامزد ۲۷۴
۳۳ - آقای مهدی جوهری فرزند علیشاه کد نامزد ۲۷۸
۳۴ - آقای پرویز حجازی فرزند حسن کد نامزد ۲۸۹
۳۵ - خانم زهرابیگم حجازی زاده فرزند آقا ضیا کد نامزد ۲۹۱
۳۶ - آقای محمدنبی حسنی پور فرزند عیسی مشهور به حسنی کد نامزد ۲۹۴
۳۷ - آقای سیدمحمدرضا حسینی فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۲۹۶
۳۸ - آقای سیدمحمود حسینی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۲۹۷
۳۹ - آقای علی خلج فرزند حسین کد نامزد ۴۱۸
۴۰ - آقای جواد خدایی فرزند احمد کد نامزد ۴۲۱
۴۱ - آقای احمدرضا خرمی فرزند صید رضا کد نامزد ۴۲۴
۴۲ - آقای فرامرز خرمی توسه چال فرزند علی کد نامزد ۴۲۵
۴۳ - آقای بهزاد دانشفر فرزند ذوالفقار کد نامزد ۴۲۸
۴۴ - آقای محمد دهقان فرزند محمود کد نامزد ۴۵۲
۴۵ - آقای بهروز دهکردی فرزند رحمت ا… کد نامزد ۴۵۴
۴۶ - آقای حسین رجایی یامچی فرزند علیقلی کد نامزد ۴۵۶
۴۷ - آقای رضا رحمانی پور فرزند شمس اله کد نامزد ۴۵۸
۴۸ - آقای هادی رحیمی فرزند محمد کد نامزد ۴۶۱
۴۹ - آقای عباس رستمی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۴۶۴
۵۰ - آقای سیروس رشیدی داروندی فرزند فتحعلی کد نامزد ۴۶۸
۵۱ - آقای ابراهیم رضاپور فرزند امین آقا کد نامزد ۴۶۹
۵۲ - آقای محمدرضا رضایی فرزند علی کد نامزد ۴۷۴
۵۳ - آقای سیدابوالحسن رضوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۴۷۵
۵۴ - آقای احمد روددهقان فرزند علی کد نامزد ۴۸۱
۵۵ - آقای اصغر روستایی فرزند علی کد نامزد ۴۸۲
۵۶ - آقای امین ریوندی فرزند محمد کد نامزد ۴۸۴
۵۷ - آقای رضا ریوندی فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۸۵
۵۸ - آقای هاشم زارع بنادکوکی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۸۶
۵۹ - آقای ساسان زیوری فرزند سهراب کد نامزد ۴۹۲
۶۰ - آقای علی اکبر سرپرست فرزند محمد کد نامزد ۵۱۴
۶۱ - آقای داریوش سرحدی فرزند محمد امین کد نامزد ۵۱۵
۶۲ - آقای مصطفی سعیدی سیرائی فرزند مستعلی مشهور به سعیدی کد نامزد ۵۱۹
۶۳ - آقای صدراله سلیمانی فرزند اباذر کد نامزد ۵۴۲
۶۴ - آقای احمد شکرپور فرزند حمدالله کد نامزد ۵۶۱
۶۵ - آقای علی شیرین زاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷۲
۶۶ - آقای پیمان صالحی فرزند قدرت ا… کد نامزد ۵۷۴
۶۷ - آقای محمد صالحیان بهروز فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۷۵
۶۸ - آقای قاسم صانعی فرزند عباس علی کد نامزد ۵۷۶
۶۹ - آقای علی اصغر صباغ الوانی فرزند حسن مشهور به صباغ و الوانی کد نامزد ۵۷۸
۷۰ - آقای محمد صفری فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۸۲
۷۱ - آقای حسینعلی ضیایی فرزند علی مشهور به مهندس ضیایی کد نامزد ۵۹۱
۷۲ - آقای حسن طالبی فرزند محمد رضا کد نامزد ۵۹۲
۷۳ - آقای کامران طالبی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۹۴
۷۴ - آقای مرتضی طریقی فرزند علیرضا کد نامزد ۵۹۶
۷۵ - آقای اشکان عباس پور فرزند قادر کد نامزد ۶۱۴
۷۶ - آقای امیر عباس پور فرزند قادر کد نامزد ۶۱۵
۷۷ - آقای علیرضا عباسی فرزند عباس کد نامزد ۶۱۷
۷۸ - آقای مصطفی عباسی فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۱۸
۷۹ - آقای منوچهر عبداللهی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۱
۸۰ - آقای سیدامیر عربی فرزند سیداحمد کد نامزد ۶۲۷
۸۱ - آقای مهدی عسگری فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۴۲
۸۲ - آقای کیوان علیا فرزند تقی مشهور به حسین کد نامزد ۶۴۷
۸۳ - آقای سلیم علیپور فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۴۸
۸۴ - خانم زهرا علی زاده فرزند علی کد نامزد ۶۵۱
۸۵ - آقای بهنام فخری فرزند محمود کد نامزد ۶۵۶
۸۶ - آقای رضا فرجی فرزند فرج کد نامزد ۶۵۷
۸۷ - آقای علیرضا فرزانه فرزند عباس کد نامزد ۶۷۱
۸۸ - خانم ریحانه فمی تفرشی فرزند حسین کد نامزد ۶۷۲
۸۹ - آقای سامان فولادوند فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۷۵
۹۰ - آقای علی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۶۷۶
۹۱ - آقای مهدی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۶۷۸
۹۲ - آقای مهدی فیروزروستا فرزند اسکندر کد نامزد ۶۷۹
۹۳ - آقای سیدرضا قاسمی دادامحله فرزند سید نور کد نامزد ۶۸۴
۹۴ - آقای وحید قلی زاده فرزند علی کد نامزد ۶۹۷
۹۵ - آقای حشمت اله کاظمی راد فرزند عزت اله کد نامزد ۷۱۲
۹۶ - آقای محمدجواد کاظمینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۱۴
۹۷ - آقای محمدامیر کرمی فرزند نریمان کد نامزد ۷۱۷
۹۸ - آقای غلامرضا کوکبی جامع فرزند حسینعلی کد نامزد ۷۲۸
۹۹ - آقای بابک محمدخانی فرزند شمسعلی کد نامزد ۷۵۷
۱۰۰ - آقای امیر محمدی فرزند صفرعلی کد نامزد ۷۵۹
۱۰۱ - آقای محسن محمدی فرزند صادق کد نامزد ۷۶۷
۱۰۲ - آقای حسین مظفر فرزند رحم خدا کد نامزد ۷۹۷
۱۰۳ - آقای علی رضا معصومی فرزند اسماعیل کد نامزد ۸۱۵
۱۰۴ - خانم سارا معطوفی فرزند هارون کد نامزد ۸۱۷
۱۰۵ - آقای محسن معینی فرزند محمد صادق مشهور به معین کد نامزد ۸۱۸
۱۰۶ - آقای بهمن معینیان فرزند حشمت الله کد نامزد ۸۱۹
۱۰۷ - آقای علی ملکی فرزند رحیم کد نامزد ۸۲۵
۱۰۸ - خانم مهناز منتظری فرزند حسین کد نامزد ۸۲۶
۱۰۹ - آقای محمد منصوری فرزند قدیرعلی کد نامزد ۸۲۷
۱۱۰ - آقای سیدعلی اصغر موسویان فرزند میر جعفر مشهور به سید اصغر موسوی کد نامزد ۸۴۱
۱۱۱ - آقای حمیدرضا میرزایی رضایی فرزند ناصر کد نامزد ۸۴۲
۱۱۲ - آقای اسماعیل نجفی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۴۶
۱۱۳ - آقای هادی نجفی فرزند احمد کد نامزد ۸۴۸
۱۱۴ - خانم نادیا نظری فرزند محمد کد نامزد ۸۵۹
۱۱۵ - آقای حسین هاشمی فرزند گل علی کد نامزد ۸۶۷
۱۱۶ - خانم لیلا یادگاری فرزند سام کد نامزد ۸۷۵
۱۱۷ - آقای ابوالفضل یوسفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۸۷۸
۱۱۸ - آقای رحمت اله یوسفی فرزند حکم اله کد نامزد ۸۷۹
۱۱۹ - خانم سیده مریم موسوی فرزند سید جعفر کد نامزد
منبع : مهر
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین